Skip to main content
Dátum poslednej zmeny

Ako zistiť dátum poslednej zmeny záznamu v rozhraní REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Každý záznam v systéme ABRA Flexi obsahuje atribútlastUpdate. To umožňuje zistiť, že záznam bol v systéme ABRA Flexi upravený. Táto hodnota sa používa aj v rozhraní ABRA Flexi Sync na zisťovanie zmien.

Tento atribút možno použiť aj na filtrovanie.

Pozor: Na sledovanie zmien je lepšie použiť samostatnú funkciu, ktorú ponúka ABRA Flexi.

Did this answer your question?