Skip to main content
Transformácie XSLT

Transformácie XSLT na konverziu formátov XML

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Na to, aby ekonomický systém ABRA Flexi mohol čítať a exportovať aj iné ako natívne formáty XML, je možné použiť užívateľské a integrované transformácie XSLT.

XSLT možno použiť len v kombinácii s XML. Pri importe sa transformácia XSLT najprv aplikuje na XML uvedené v tele požiadavky REST-API a výsledné XML sa importuje do ABRA Flexi. V prípade exportu sa najprv použije filtrovanie, stránkovanie a úroveň podrobnosti a na výsledné XML sa použije transformácia XSLT.

XSLT možno použiť počas importu/exportu pomocou parametra format.

Príklad použitia vlastnej transformácie XSLT vo volaní REST-API:

/c/demo/invoice-issued.xml?format=code:xyz

Kopírovať

Príklad použitia integrovanej transformácie XSLT vo volaní REST-API:

/c/demo/invoice-issued.xml?format=awis-items
Did this answer your question?