Skip to main content
QR kód dokumentu

Kódy QR pre platby dokumentov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

ABRA Flexi dokáže generovať QR kód podľa štandardu schváleného Českou bankovou asociáciou a je podporovaná mobilnými klientmi mnohých bánk. Tento kód je možné naskenovať z obrazovky aj pomocou mobilného zariadenia.

Podporujeme QR kódy prijatých dokladov (pre vlastnú platbu) a vydaných dokladov (platba klientom).

URL na získanie kódu QR:

/c/<identifikátor spoločnosti>/<záznam>/<identifikátor záznamu>/qrcode.png?size=200

Veľkosť určuje veľkosť obrázka od 1 do 1500 pixelov. Systém sa pokúša vytvoriť rám obrazu, ktorý umožňuje ostré prechody medzi bielou a čiernou farbou.

Did this answer your question?