Skip to main content
Načítanie bankových výpisov

Ako načítať bankové výpisy v rozhraní REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Bankové výpisy je možné získať jednoduchou požiadavkou prostredníctvom rozhrania REST API: súbor s výpisom je potrebné odoslať pomocou metódy PUT alebo POST na adresu URL /c/{firma}/bankovni-ucet/{id}/record-statement.

Pre bankový účet musia byť nastavené príslušné vlastnosti elektronického bankovníctva (formát výpisu atď.).

Ak sa výpis načíta správne, odpoveď je 200. Telo odpovede môže obsahovať informáciu, že niektoré dokumenty už boli načítané:

Výpis 223 pre účet 0000001000 - načítanie bolo úspešné. Počet položiek 6 položka s popisom PAYMENT - Tento doklad už bol načítaný. položka s popisom CLEARANCE CLEARANCE - Tento doklad už bol načítaný.

V prípade chyby je odpoveď 400 a telo odpovede obsahuje opis problému. Napríklad:

Výpis 223 pre účet 0000001000 - pre tento výpis nebol nájdený žiadny bankový účet. Počet položiek 6

Alebo:

Formát elektronického výpisu nie je pre bankový účet definovaný.

Telo odpovede, ak je zadané, je v súčasnosti vždy textové, hoci požadujete XML alebo JSON. Tento problém bude v budúcnosti odstránený.

Načítanie online výpisov

Pomocou REST-API je možné spustiť aj načítanie online výpisov.

Ak ho chcete spustiť, musíte poslať požiadavku pomocou metódy PUT alebo POST na adresu URL /c/{firma}/bank/load-statement-online.

Bankový účet, z ktorého sa majú sťahovať výpisy, musí byť správne nastavený a banka musí podporovať online výpisy.

Did this answer your question?