Skip to main content
Podpora pre Ruby On Rails

Režim na zjednodušenie práce pri používaní Ruby on Rails

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Naším cieľom je uľahčiť vývojárom používanie rozhrania ABRA Flexi REST API. Preto sme vytvorili režim, ktorý zjednoduší prácu pri používaní Ruby On Rails (alebo Active Resource).

Ak v parametri URL zadáte ?mode=ruby, vo výstupnom XML sa zobrazia správne výsledky a bude zapnutá aj podpora plurálu (Faktúra → Faktúry).

# GET /invoices.xml?mode=ruby Invoice.find(:all, :params => { :mode => 'ruby' })

Podpora Ruby On Rails je stále experimentálna. Stretli ste sa s problémom alebo len chcete zlepšiť rozhranie, aby fungovalo lepšie? Kontaktujte nás.

Did this answer your question?