Skip to main content
Pripojenie k platobnému terminálu

Ako pripojiť platobný terminál k ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Platobný

terminál

ABRA Flexi ponúka rozširujúci modul Platobný terminál, ktorý umožňuje prepojiť predajnú pokladňu s platobným terminálom. Nevyhnutnou podmienkou je, aby terminál komunikoval prostredníctvom protokolu B. Pripojenie je možné prostredníctvom sériového (COM) alebo sieťového (TCP) rozhrania s terminálom v režime klienta (terminál nadviaže spojenie na zadanú adresu a port). Osvedčenými príkladmi sú terminály Ingenico iCT220 alebo VeriFone VX 520

.

Pripojenie bolo certifikované spoločnosťou BANIT (ČSOB) a máme pozitívne ohlasy aj na terminály KB

. Komunikačný protokol a komunikačný režim si vopred overte u dodávateľa terminálov.

Nastavenie a pripojenie platobného terminálu

Pred pripojením terminálu k POS je potrebné platobný terminál nastaviť na požadovaný komunikačný režim v závislosti od zvoleného rozhrania.

Pripojenie cez sériové rozhranie (COM)

1) Na platobnom termináli musí byť nastavená komunikácia cez sériový port.

2) Po pripojení platobného terminálu je potrebné určiť názov portu, na ktorý je platobný terminál pripojený. Názov portu nájdete cez Tento počítač/Manažment/Správca zariadení/Porty (COM a LPT), kde sa v zátvorkách nachádza označenie portu (tu COM5

).

3) Vytvorte konfiguračný súbor pos.xml (pozri nižšie uvedenú ukážku XML), v ktorom je hodnota cardAcceptanceDevicePort vyplnená označením sériového portu (napr. COM5

), ku ktorému je terminál pripojený.

Pripojenie cez sieťové rozhranie (TCP)

1) Na platobnom termináli je potrebné nastaviť IP adresu a port, cez ktorý bude terminál komunikovať s POS. Počítaču v sieti musí byť pridelená statická IP adresa.

2) Vytvorte konfiguračný súbor pos.xml, v ktorom je hodnota cardAcceptanceDevicePort

vyplnená číslom portu TCP (napr. 33300), na ktorom Flexi očakáva pripojenie terminálu.

3) Pri prvom otvorení pokladnice v systéme Flexi sa vytvorí spojenie s platobným terminálom a je pravdepodobné, že bude potrebné povoliť akciu vo Firewalle.

Vytvorenie a úprava súboru pos.xml

Aby sme mohli správne prepojiť predajné miesto s platobným terminálom, musíme vytvoriť konfiguračný súbor pos.xml.

Vytvorte súbor pos.xml v adresári c:\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom\ pre Windows (alt. /etc/flexi/ pre Linux alebo /Library/Application Support/Flexi/Default/ pre MAC OS

X), kde sa zadáva názov portu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<settings>
  <cardAcceptanceDevicePort>COM5</cardAcceptanceDevicePort>
  <!-- ak je terminál pripojený na COM5, zadajte číslo portu TCP (napr. 33300) -->
  <cardAcceptanceDeviceType>Ingenico</cardAcceptanceDeviceType>
  <!-- na hodnote nezáleží -->
</settings>

Správne nastavenie je možné overiť zadaním platby, pričom forma platby musí byť kreditnou kartou. Ak platba zlyhá alebo sa vyskytne chyba, overte, či má terminál dátové pripojenie, alebo ho skúste reštartovať.

Používanie platobného terminálu

Platobný terminál je možné používať z modulu Point of Sale

. Komunikácia s platobným terminálom sa nadviaže po otvorení editačného okna na vytvorenie alebo zmenu predajného dokladu.

Po vytvorení dokladu sa tlačidlom Platba

dostanete na formulár, ktorý vám umožní zadať sumu, ktorá sa má zaplatiť.

Z ponúkaných spôsobov platby vyberte možnosť "Platobná karta" a zadajte sumu platby. Tlačidlo Dokončiť

vyšle platobnému terminálu signál na vykonanie požadovanej transakcie.

Ak sa suma nezaplatí približne do 1 minúty, transakcia sa preruší a zobrazí sa chyba aplikácie.

Opätovným stlačením tlačidla Dokončiť

zopakujete platbu kartou.

Did this answer your question?