Skip to main content
Automatické spustenie jadra

Spustenie servera - automaticky

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Predvolené nastavenie servera je spustenie časti aplikácie pri prvej požiadavke. Tým sa skráti čas spustenia počas bežnej prevádzky (trvá približne 0,5 s).

V niektorých prípadoch však toto správanie nie je vhodné - prvá požiadavka potom trvá približne 20 sekúnd. Preto je možné nastaviť, aby sa účtovné jadro spúšťalo automaticky po spustení servera.

Stačí upraviť súbor flexibee-server.xml (napr. /etc/flexibee/flexibee-server.xml) a pridať true.

Did this answer your question?