Skip to main content
Integrácia "ako SQL"

Ako integrovať pomocou grafického rozhrania

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Niekedy je potrebné integrovať údaje z ekonomického systému priamo do vášho systému. Požiadavky do systému ABRA Flexi sa zadávajú rovnakým spôsobom ako do databázy SQL.

Chcete neuhradené faktúry? Požiadajte o ne. Rozhranie REST API je základom pre programovacie rozhranie. Rozhranie dokáže veľmi veľa z toho, čo ponúka SQL.

Dotazy sú pomerne rýchle a môžu sa opakovať pri každej požiadavke HTTP. Príkladom týchto možností môže byť naša ukážka výpisu faktúr na webe.

Did this answer your question?