Skip to main content
Odstránenie poplatku cez REST API

Ako odstrániť poplatok prostredníctvom rozhrania API?

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Poplatok je samostatný záznam, viac informácií nájdete v časti Záznam o poplatku.

Poplatok je však zároveň cenníkovou položkou - záznamom v Cenníku.

Prvým krokom je teda odstránenie poplatku z položky cenníka:

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?>

Musíte poznať ID poplatku.

Druhým krokom je vymazanie samostatnej položky poplatku z cenníka, ktorá však nesmie byť nikde prepojená a použitá:

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?>

Did this answer your question?