Skip to main content
Atribúty cenníka

Práca s atribútmi cenníka v rozhraní REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Atribúty umožňujú ukladať ďalšie informácie o položkách cenníka na lepšie porovnanie tovaru.

Atribúty exportu:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/cenik/42/atributy.xml

Importovať atribúty:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<winstrom version="1.0">
  <attribute>
    <id>1</id>
    <value>150</value>
    <price>code:KUFR</price>
    <attribute>type&gt;code:DIVIDED</attribute>
  </attribute>
</winstrom>

Položky cenníka zatiaľ nie je možné filtrovať podľa atribútov. Je to však plánované.

Did this answer your question?