Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaZamestnanci
Odosielanie výplatných pások prostredníctvom protokolu SMTP
Odosielanie výplatných pások prostredníctvom protokolu SMTP

Ako hromadne odosielať výplatné pásky prostredníctvom servera SMTP

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odosielanie výplatných pások pomocou šablón cez SMTP

Nastavte server SMTP podľa pokynov v časti Nastavenie SMTP.

Nastavte šablónu na odosielanie výplatných pások rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich prípadoch, vyberte skratku a názov a vyplňte text šablóny. Bohužiaľ, v module miezd zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne premenné Freemarker, takže je možné vyplniť len obyčajný text.

Na karte Použitie musíme vybrať, že ide o šablónu na aktualizáciu miezd. V prípade výplatných pások nebudeme na type dokladu nastavovať nič.

V záložke Text v prípade potreby nastavíme poznámku a v záložke Nastavenia vyplníme e-mailovú adresu odosielateľa a predmet. Ak je odosielateľ iný ako ten, ktorý máme v nastaveniach servera SMTP, bude sa brať do úvahy e-mailová adresa uvedená tu.

Teraz máme nastavené všetko potrebné a môžeme posielať výplaty naraz prostredníctvom protokolu SMTP. Môžeme to urobiť v ponuke Zamestnanci - Aktualizácia miezd. Tu vyberieme mzdy za konkrétny mesiac pre každého zamestnanca zaškrtnutím príznaku vľavo. Najrýchlejšie to urobíte tak, že vyfiltrujete mesiac a označíte všetkých zamestnancov zaškrtnutím políčka vľavo hore, pozri obrázok:

Potom kliknite na šípku na obrázku:

a vyberte položku Odoslať (SMTP). Tým sa pásky odošlú na e-mailové adresy, ktoré majú zamestnanci uvedené v Personalistike na karte Adresa - Kontakt.

Podrobné pokyny na nastavenie a používanie e-mailových šablón nájdete tu: Používateľské e-mailové šablóny a SMTP pre aktualizáciu miezd | ABRA Flexi (flexibee.eu)

Did this answer your question?