Skip to main content
Konverzia stavu účtu - REST API

Ako môžem pomocou rozhrania API spustiť prepočet stavu účtu?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Metóda volania

Môžete použiť metódu HTTP: PUT alebo POST.

Služba je dostupná na adrese /c/{firma}/status-uctu/prepocet, kde {firma} je identifikátor databázy spoločnosti.

Podporované výstupné formátyXML alebo JSON.

Parametre

Služba očakáva povinný parameter ucetniObdobi na identifikáciu časového obdobia, za ktoré chcete prepočítať účty. Zadajte kód obdobia nasledujúci po kóde vzoru :2020.

Výsledok

Môžete skontrolovať stav HTTP odpovede alebo vlastnosť success v načítanom dokumente, aby ste zistili, či bola služba úspešne vykonaná.

Ak sa služba úspešne vykoná, vráti sa stav HTTP 200 a dokument zodpovedajúci štandardnému formátu, pozri návratové hodnoty.

V prípade zlyhania sa vráti stav 4xx/5xx a správa o dôvode zlyhania.

Vzorové výzvy

  • PUT /c/demo/stat-uctu/prepocet.xml?ucetniObdobi=code:2020

  • PUT /c/demo/stat-uctu/prepocet.json?ucetniObdobi=code:2020

  • PUT /c/demo/stat-uctu/prepocet?ucetniObdobi=code:2020
    (so záhlavím Accept: application/xml alebo Accept: application/json)

Did this answer your question?