Skip to main content
Konverzia skladu - REST API

Ako spustiť prepočet zásob prostredníctvom rozhrania REST API?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Metóda volania

Môžete použiť metódu HTTP: PUT alebo POST.

Služba je dostupná na adrese /c/{firma}/warehouse/prepocet, kde {firma} je identifikátor databázy spoločnosti.

Prípadne na adrese: /c/{spoločnosť}/skladová karta/{karta}/prepocet, kde {karta} je konkrétny záznam. Môžete uviesť ID príslušnej karty, pozri príklady nižšie.

V prípade volania zo záznamu skladovej karty možno na získanie záznamu namiesto {card} použiť filtrovanie.

Podporované sú výstupné formáty XML alebo JSON.

Parametre

Služba účtovania skladu očakáva povinný parameter ucetniObdobi na identifikáciu časového obdobia, za ktoré chcete prepočítať sklad. V prípade záznamov skladových kariet nie je tento parameter potrebný, karta jednoznačne podlieha konkrétnemu obdobiu.

Výsledok

Môžete skontrolovať stav HTTP odpovede alebo vlastnosť success v načítanom dokumente, aby ste zistili, či bola služba úspešne vykonaná.

Ak sa služba úspešne vykoná, vráti sa stav HTTP 200 a dokument zodpovedajúci štandardnému formátu, pozri návratové hodnoty.

V prípade zlyhania sa vráti stav 4xx/5xx a správa o dôvode zlyhania.

Vzorové výzvy

  • PUT /c/demo/stock/prepocet.xml?ucetniObdobi=code:2020

  • PUT /c/demo/stock/prepocet.json?ucetniObdobi=code:2020

  • PUT /c/demo/stock/prepocet?ucetniObdobi=code:2020 (s hlavičkou Accept: application/xml alebo Accept: application/json)

  • POST /c/demo/stock-card/1/prepocet.xml

  • POST /c/demo/stock-card/(name='ZBOZI')/prepocet.json

  • POST /c/demo/warehouse-card/1/prepocet (s hlavičkou Accept: application/xml alebo Accept: application/json)

Vo vyššie uvedených príkladoch sa používa filtrovanie.

Did this answer your question?