Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyUľahčenie
Užitočné príkazy v príkazovom riadku (termináli)
Užitočné príkazy v príkazovom riadku (termináli)

Aké príkazy mi môžu byť užitočné v príkazovom riadku (termináli)?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Windows

Ak chcete spustiť príkazový riadok vsystéme Windows, stlačte kláves Win-R a napíšte "cmd". Môžete ho spustiť aj vyhľadaním v ponuke Štart, tiež zadaním príkazu "cmd". Ak v prehliadači súborov nahradíte cestu k súboru príkazom "cmd", otvorí sa príkazový riadok s umiestnením priečinka.

Príkazy

 • cd - zmena na iný adresár, napr."cd /Users/user/Desktop"; cd nás vráti do koreňového adresára; cd .. nás vráti do nadradeného adresára; cd ~ nás vráti do domovského adresára

 • dir - vypíše obsah adresára, v ktorom sa nachádzate

 • copy $SOUBOR $LOCATION - skopíruje súbor na príslušné miesto; nahradí $SOUBOR názvom súboru a nahradí $LOCATION príslušným miestom

 • del $SOUBOR - vymaže súbor; nahradí $SOUBOR názvom súboru

 • move $SOUBOR $LOCATION - presunie súbor na príslušné miesto; $SOUBOR nahradí názvom súboru, $LOCATION nahradí cestou k priečinku

 • expand $SOUBOR - rozbalí súbor; nahradí $SOUBOR názvom súboru

 • rename $SOUBOR - premenuje súbor; nahradí $SOUBOR názvom súboru

 • replace $SOUBOR - nahradí súbor skopírovaným súborom; nahradí $SOUBOR názvom súboru

 • rmdir $LOCATION - vymaže adresár; nahradí $LOCATION cestou k adresáru

 • strom - grafické zobrazenie štruktúry priečinkov

 • ftp - presúva súbory na server FTP

 • ping $URL- odošle požiadavku na príslušnú adresu URL, aby ste mohli overiť jej dostupnosť; nahraďte $URL skutočnou adresou URL

 • ipconfig - zobrazí zoznam nastavení IP adresy

 • netstat - vypíše spojenia TCP/IP a ich stav

 • cp $SOUBOR $SITE - skopíruje súbor na príslušné miesto; nahradí $SOUBOR názvom súboru a nahradí $SITE príslušným umiestnením

macOS

Terminál nájdete v priečinku Aplikácie v priečinku Nástroje alebo ho môžete spustiť cez Spotlight, ktorý vyvoláte stlačením klávesov Command + medzerník. Potom stačí do textového poľa Spotlight zadať slovo Terminal a potvrdiť stlačením klávesu Enter.

Celý príkazový riadok je pre systém macOS rovnaký ako pre Linux. Oba operačné systémy sú založené na Unix.

Príkazy

 • man $COMMAND - príručka pre príslušné príkazy; nahraďte $COMMAND príslušným príkazom (ls; cd; pwd; sudo; ..)

 • ls - vypíše obsah adresára, v ktorom sa nachádzate (môže byť s ls -l alebo

  ls -aF)

 • cd - zmena na iný adresár, napr."cd /Users/user/Desktop"; cd nás vráti do koreňového adresára; cd .. nás vráti do nadradeného adresára; cd ~ nás vráti do domovského adresára

 • pwd - vypíše kompletnú cestu, kde sa nachádzame

 • sudo - overenie ako superužívateľ na získanie ďalších bezpečnostných oprávnení; vyžaduje sa pre pokročilejšie nastavenia

 • cp $SOUBOR $LOKALITA - s kopíruje súbor na príslušné miesto; nahradí $SOUBOR názvom súboru a nahradí $LOKALITA príslušným umiestnením

 • mv $SOUBOR $LOCATION - presunie súbor na príslušné miesto; nahradí $SOUBOR názvom súboru a nahradí $LOCATION príslušným umiestnením

 • rm $SOUBOR - odstráni súbor; nahradí $SOUBOR názvom súboru

 • nano $SOUBOR - otvorte textový editor pre súbor; nahraďte $SOUBOR názvom súboru

 • chmod $FOLDER/$SOUBOR - zmení oprávnenia pre priečinok alebo súbor;

  čítanie = 4, zápis = 2, vymazanie = 1;

  (0+0+0) - Žiadne práva.

  1 (0+0+1) - iba vymazanie.

  2 (0+2+0) - len zápis.

  3 (0+2+1) - Vymazanie + zápis.

  4 (4+0+0) - len na čítanie.

  5 (4+0+1) - Čítanie + vymazanie.

  6 (4+2+0) - Čítanie + zápis.

  7 (4+2+1) - Čítanie + zápis + mazanie.;

  Prvá pozícia - majiteľ

  Druhé miesto - skupina

  Tretia pozícia - Ostatné

  Takže napríklad príkaz "chmod 750 $SOUBOR" nastaví vlastníkovi súboru plné práva, skupine práva na čítanie a mazanie a ostatným žiadne práva.

 • ps aux - vypíše všetky procesy s ich ID; užitočné napr. na ich ukončenie

 • kill $PID - vynúti ukončenie príslušnej aplikácie, užitočné najmä vtedy, keď aplikácia neodpovedá

 • ping $URL- odošle požiadavku na danú adresu URL, aby ste mohli skontrolovať jej dostupnosť; nahraďte $URL skutočnou adresou URL

 • defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE - slúži na zobrazenie skrytých súborov; TRUE zobrazí skryté súbory, FALSE ich skryje

 • defaults write com.apple.finder QuitMenuItem -bool TRUE - aktivuje možnosť vypnúť všetky aktívne okná Finderu kombináciou kláves CMD + Q; true = zapnuté, false = vypnuté

 • defaults write com.apple.screencapture PRIPONA-extension - slúži na zmenu formátu snímok obrazovky (cmd + shift + 4; cmd + shift + 5); nahradí text"PRIPONA" príslušným formátom(JPG; PNG; PDF; ..)

 • defaults write com.apple.Safari ShowFullURLInSmartSearchField -bool true - zobrazenie celej adresy URL v prehliadači Safari

 • defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticSpellingCorrectionEnabled -bool FALSE - nastaví automatickú korekciu; false = vypnuté, true = zapnuté

 • Say Hi! - Mac hovorí "Hi"; môžete svojmu Macu povedať, čo má štandardne hovoriť :-)

Príklady vyššie ABRA Flexi

 • cp /Library/Application\ Support/FlexiBee/Data/pg_log/startup.log ~/Documents/ - skopíruje súbor startup.log do zložky "Documents"

 • sudo chmod 777 ~/Documents/startup.log - nastaví plné prístupové práva pre všetkých používateľov k "startup.log"

 • ps aux | grep chrome - vyhľadá proces "chrome" v bežiacich procesoch

 • kill -9 3123 - vynúti ukončenie aplikácie (parameter -9) s ID 3123

 • killall -9 chrome - vynúti ukončenie aplikácie s názvom "chrome"

Linux

Otvorte príkazový riadok pomocou aplikácie Terminál. Ak chcete spustiť terminál, vyberte Aplikácie → Príslušenstvo → Terminál. Predvolená klávesová skratka na spustenie terminálu je CTRL + ALT + T.

Celý príkazový riadok je pre Linux rovnaký ako pre macOS. Oba operačné systémy sú založené na Unix.

Príkazy

 • man $COMMAND - príručka pre príslušné príkazy; nahraďte $COMMAND príslušným príkazom (ls; cd; pwd; sudo; ..)

 • ls - vypíše obsah adresára, v ktorom sa nachádzate (môže byť s ls -l alebo

  ls -aF)

 • cd - zmena na iný adresár, napr."cd /Users/user/Desktop"; cd nás vráti do koreňového adresára; cd .. nás vráti do nadradeného adresára; cd ~ nás vráti do domovského adresára

 • pwd - vypíše kompletnú cestu, kde sa nachádzame

 • sudo - overenie ako superužívateľ na získanie ďalších bezpečnostných oprávnení; vyžaduje sa pre pokročilejšie nastavenia

 • cp $SOUBOR $LOKALITA - s kopíruje súbor na príslušné miesto; nahradí $SOUBOR názvom súboru a nahradí $LOKALITA príslušným umiestnením

 • mv $SOUBOR $LOCATION - presunie súbor na príslušné miesto; nahradí $SOUBOR názvom súboru a nahradí $LOCATION príslušným umiestnením

 • rm $SOUBOR - odstráni súbor; nahradí $SOUBOR názvom súboru

 • mkdir $NÁZOV ZÁSOBNÍKA - vytvorenie adresára; nahraďte $NÁZOV ZÁSOBNÍKA názvom súboru

 • grep text $SOUBOR - pokúsi sa nájsť "text" v príslušnom súbore; nahradí $SOUBOR názvom súboru

 • locate $TEXT - pokúsi sa nájsť súbor podľa zadaného textu; nahradí $TEXT príslušným textom

 • cat $SOUBOR - otvorí editor pre daný súbor; nahradí $SOUBOR názvom súboru

 • nano $SOUBOR - otvorí textový editor pre daný súbor; nahradí $SOUBOR názvom súboru

 • tail -n $SOUBOR - otvorí textový editor pre posledných 10 riadkov súboru; počet zobrazených riadkov možno určiť

 • chmod $FOLDER/$SOUBOR - zmena oprávnení pre priečinok alebo súbor;

  čítanie = 4, zápis = 2, vymazanie = 1;

  (0+0+0) - Žiadne práva.

  1 (0+0+1) - iba vymazanie.

  2 (0+2+0) - len zápis.

  3 (0+2+1) - Vymazanie + zápis.

  4 (4+0+0) - len na čítanie.

  5 (4+0+1) - Čítanie + vymazanie.

  6 (4+2+0) - Čítanie + zápis.

  7 (4+2+1) - Čítanie + zápis + mazanie.;

  Prvá pozícia - majiteľ

  Druhé miesto - skupina

  Tretia pozícia - Ostatné

  Takže napríklad príkaz "chmod 750 $SOUBOR" nastaví vlastníkovi súboru plné práva, skupine práva na čítanie a mazanie a ostatným žiadne práva.

 • ps aux - vypíše všetky procesy s ich ID; užitočné napr. na ich ukončenie

 • kill $PID - vynúti ukončenie príslušnej aplikácie, užitočné najmä vtedy, keď aplikácia neodpovedá

 • ping $URL- odošle požiadavku na danú adresu URL, aby ste mohli skontrolovať jej dostupnosť; nahraďte $URL skutočnou adresou URL

 • du $FOLDER - vypíše veľkosť priečinka na disku; nahradí $FOLDER príslušným priečinkom

Príklady

 • cp /Library/Application\ Support/FlexiBee/Data/pg_log/startup.log ~/Documents/ - skopíruje súbor startup.log do zložky "Documents"

 • sudo chmod 777 ~/Documents/startup.log - nastaví plné prístupové práva pre všetkých používateľov k "startup.log"

 • ps aux | grep chrome - vyhľadá proces "chrome" v bežiacich procesoch

 • kill -9 3123 - vynúti ukončenie aplikácie (parameter -9) s ID 3123

 • killall -9 chrome - vynúti ukončenie aplikácie s názvom "chrome"

Did this answer your question?