Skip to main content
Kontrola rozdielnych zostatkov

Ako skontrolovať účet, ktorého hodnota sa nezhoduje.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

V tomto článku vám ukážeme, ako zistiť rozdiel, ak sa hodnota účtu nezhoduje.

Konkrétne sa zameriame na účet 311.001, ktorý v roku 2020 vykazuje rôzne zostatky.

 1. Skontrolujte predchádzajúce účtovné obdobie - otvorte rok 2019 a skontrolujte, či sa účet 311.001 zhoduje s neuhradenými faktúrami do 31.12.2019. Ak sa zostatky zhodujú, v roku 2020 bude problém, ak nie, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
  _______________________________________________________________

 2. Skontrolujte, či sa počiatočné zostatky zhodujú so zostatkami na účtoch - zistili sme rozdiel na 311.001, postupujte podľa ďalších krokov
  :_______________________________________________________________


 3. Obratová súvaha - Účtovníctvo - Účtovné výstupy - Obratová súvaha, vyberte túto možnosť a nastavte obratovú súvahu nasledovne:

  v poslednom bode vyberieme náhľad a pozrieme sa na zostatok:

  _______________________________________________________________

 4. Tržby - Vystavené faktúry - Služby - Vypočítajte zostatok platieb kdnešnému dňu:

  Po výpočte vyberte náhľad tlače:

  A skontrolujte hodnotu na poslednej strane:

  _______________________________________________________________

 5. Kontrola zostatku - ďalším krokom je kontrola zostatku: Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Zostatok - vyplníme podľa snímky:


  Hodnotu skontrolujeme na poslednej strane:

  Hodnota zostatku zodpovedá nášmu zostatku pracovného kapitálu, ale nie platobnej bilancii vystavených faktúr. Ďalším krokom je kontrola banky.
  _______________________________________________________________

 6. Kontrola banky - Prejdeme do modulu Peniaze - Banka, tu vyberieme filter:

  Vyberte - Protiúčet - 311.001, po filtrovaní skontrolujeme, či majú všetky pohyby zaškrtnuté Párovaný a zaúčtovaný (možno použiť aj iné filtrovanie). Nespárované alebo nezaúčtované pohyby, ktoré spadajú pod 311.001, sa opravujú. Ak účet 311.001 stále nevyhovuje, pokračujeme ďalším bodom.
  _______________________________________________________________

 7. Dátum úhrady VF - Ďalšou položkou, ktorá nám môže ovplyvniť iný stav 311.001, je predčasná úhrada faktúry (úhrada v banke prebehla skôr ako samotná faktúra). Tento stav skontrolujeme v časti Predaj - Vydané faktúry 2021 - vyberte filter:


  Ak uvidíme niektoré faktúry, budú pravdepodobne zaplatené skôr a môžu vyrovnať rozdiel.
  _______________________________________________________________

 8. Ostatné záväzky - automatickým vytváraním preplatkov môžeme mať v ostatných záväzkoch neuhradené preplatky, ktoré tiež vstupujú do nášho zostatku 311.001. Pomocou filtrovania opäť skontrolujte, či tu nezostali visieť nejaké nevyriešené transakcie:

  _______________________________________________________________

Did this answer your question?