Skip to main content
Obratová inventúra vopred (WUI)

Vytvorenie obratovej súvahy vo webovom rozhraní

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Poznámka: Účtovné výstupy sú k dispozícii od verzie 2021.6.3.

Formulár obsahuje prehľad všetkých účtov a slúži na kontrolu rovnosti účtovania na účtoch na stranách Má dáti a Dal a na kontrolu počiatočných a konečných zostatkov všetkých účtov za určité obdobie.


Tvorba súvahy pracovného kapitálu:

Účtovný výstup "Obratová súvaha " nájdete v skupine Účtovníctvo => účtovné výstupy.

Kliknutím na položku "Obratový hárok " zobrazíte zoznam údajov, v ktorom môžete zadať výber údajov, ktoré sa majú zobraziť v obratovom hárku.

Výkaz je možné vygenerovať za celý rok alebo len za daný počet mesiacov => nastavením polí "obrat do mesiaca" a "počet mesiacov v obrate".

Napr. výstup pre 03 - 06/2021

Podľa priložených obrázkov je zrejmé, že správa zadáva po sebe nasledujúce mesiace podľa zadaných parametrov.

Bohužiaľ, nie je možné vygenerovať prognózu obratu pre konkrétny dátum, ale len pre celý mesiac.

Pole "Účet " sa používa na výber konkrétneho účtu z účtovnej osnovy.

Pole "Účty " sa používa na výber účtov alebo rozsahu vybraných syntetických účtov.

Napr. trieda účtu 3, syntetický rozsah účtov 31-32 a potom účet 37

Pole "Ostatné vlastnosti " umožňuje vybrať menu a stredisko daného obratu.

Pole "Výstup" umožňuje exportovať údaje do formátu PDF s orientáciou na výšku alebo na šírku.

Did this answer your question?