Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyPravidelná fakturácia
Odberateľské zmluvy v praxi: Mesačná fakturácia
Odberateľské zmluvy v praxi: Mesačná fakturácia

Nastavenie mesačnej fakturácie v praxi

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Nižšie sa pozrieme na nastavenie odberateľskej zmluvy, keď potrebujeme faktúru vystaviť každý mesiac posledný deň v mesiaci s dátumom vystavenia k prvému dňu v mesiaci. Pre lepšiu orientáciu pri postupe nastavenia vkladám schému:

Příklad: Klient podepsal smlouvu 26.3., která bude platná od 1.4.. Fakturační období je celý měsíc (1.4. - 30.4.) s měsíčním opakováním. Fakturu chceme vytvořit s DUZP k poslednímu dni v měsíci, ale s datem vystavení k prvnímu dni v následujícím měsíci. Generační den je první den v měsíci.

_____________________________________________________________

V první kroku sledujeme fakturované období, v našem případě je to 1.4. - 30.4. V odběratelských smlouvách vyplníme datumy na záložce Základní a zároveň vyplníme i frekvenci fakturace (měsíční = hodnota 1) na záložce Nastavení generace:

Druhý krok sleduje obrátkový deň a mesiac, ktoré určujú začiatok fakturovaného obdobia. Na záložke Nastavenie generácie vyplníme obrátkový deň 1 a obrátkový mesiac 4:

V nasledujúcom kroku sa rozhodujeme, či fakturujeme spätne alebo dopredu. Keďže fakturujeme za uplynulé obdobie, zvolíme možnosť spätne:

Voľbou spätne sme sa v schéme posunuli rovno na krok č. 5., ktorý rieši koľko dní vopred či po chceme fakturovať. V aktuálnom prípade nastavíme hodnotu -1 = faktúra sa vystaví po uplynutí sledovaného obdobia (1.5. ale s dátumom DUZP 30.4.):

Teraz nastavíme položky zmlúv. Prejdeme na záložku Štandardné položky zmlúv a stlačíme Pridať. Tu nastavíme buď položku z cenníka (prenesie sa názov aj predajná cena) alebo predmet fakturácie vyplníme ručne pomocou poľa názov a zaškrtnutím polí cena ručne:

Odberateľská zmluva je takto pripravená na generáciu. Uložíme zmluvu a vyčkáme na deň generácie, ktorý sme nastavili na 1.5., potvrdíme tlačidlom v nástrojovom riadku:

Vygeneruje sa faktúra s dátumom DUZP 30.4. a dátumom vystavenia 1.5. za obdobie 1.4. - 30.4. :

____________________________________________________________

Ak si chcete otestovať správnosť nastavenia, je možné vygenerovať faktúry skôr, skontrolovať ich a stav vrátiť späť. Ako tohto docieliť sa dozviete v Úvodnom článku pre odoberateľské zmluvy v praxi.

Did this answer your question?