Ano, např. kvůli vydávání nových verzí.

Data vydání verzí desktopové aplikace a webového rozhraní se mohou lišit.

Pokud má Váš server uzavřenou síť, je zapotřebí nastavit výjimku ve firewallu.

Našli jste odpověď?