V závěru formuláře dokladu/položky jsou tlačítka Uložit a nový, Uložit a zavřít a Zrušit.

Tlačítko "Uložit a nový"

Tlačítko "Uložit a nový" použijte, pokud budete chtít pořídit další doklad/další položku dokladu. Použitím tohoto tlačítka dojde k uložení záznamu a současně se nabídne nový doklad/novou položku k dalšímu vyplnění.

Tlačítko "Uložit a zavřít"

Použitím tlačítka "Uložit a zavřít" dojde k uložení záznamu, formulář se uzavře a následně zobrazí v tabulkovém pohledu.

Tlačítko "Zrušit"

Toto tlačítko zavře otevřený formulář. Záleží na dalších okolnostech, zda dojde ke smazání již použitého čísla.

  • Pokud nebyl proveden žádný záznam, žádná změna v otevřeném formuláři, dojde k uzavření formuláře. Použité číslo půjde následně použít.

  • Pokud byl proveden nějaký záznam v okně, příp. oprava, budete programem dotázáni, zda chcete provedené změny uložit.

Ano

  • dojde k uložení záznamu, formulář se uzavře a následně zobrazí v tabulkovém pohledu s údaji, které byly v dokladu/položce vyplněny. Je to totéž, jako při použití tlačítka

Neve formuláři položky

  • dojde k uzavření formuláře bez uložení vložených hodnot.

Neve formuláři dokladu

  • pokud nebyla pořizována položka, dojde k uzavření formuláře bez uložení vložených hodnot. Použité číslo půjde následně použít.

  • pokud byla pořizována položka, kterou jste zrušili bez uložení nebo smazali (doklad v současné době nemá žádnou položku), tak se vás program zeptá, zda chcete tento nově vytvořený doklad smazat.

  • Pokud potvrdíte Ano, dojde ke smazání dokladu a číslo dokladu bude okamžitě k dispozici pro nový záznam.

  • Pokud potvrdíte Ne, dojde k uložení dokladu s nulovou částkou.

  • pokud chcete zrušit doklad, který má uloženou položku, tak přesto dojde k uzavření formuláře s touto položkou. Pokud nechcete tento doklad příště použít, tak ho ručně smažte. Další možnost je tento doklad příště použít a jeho hodnoty přepsat.

  • Zrušit – dojde ke zrušení výše uvedeného dialogu. Formulář zůstane otevřený.

Související:

Našli jste odpověď?