Vytvořit kopii dokladu je jedna z možností, jak zrychlit vytváření nového dokladu.

Doklad zkopírujete tlačítkem

popř. klávesovou zkratkou Alt + K.

Otevře se formulář nového dokladu, který má vyplněny všechny údaje tak, jak byly vyplněny v původní dokladu. Tyto údaje si zkontrolujte a před uložením proveďte potřebné opravy. Pokud na doklad byl navázán další např. skladový doklad, dojde ke kopii i tohoto dokladu.

Při kopii dokladu samozřejmě není kopírován navázaný doklad o úhradě. Obdobně nejsou kopírovány vazby na doklady při kopii bankovního nebo pokladního dokladu. Pokud zkopírujete platební doklad, kterým byla uhrazena faktura, zkopíruje se sice text "Úhrada dokladu č. …" i var. symbol, bude doklad na první pohled vypadat, že je spárován, ale nebude – v tabulkovém přehledu nebude označeno pole Spárováno.

Upozornění:

  • Vytváření dokladu kopií staršího dokladu přináší i jistá rizika, protože tímto způsobem můžete zapomenout opravit některý ze zkopírovaných údajů, který aktuálnímu dokladu neodpovídá. Čas ušetřený kopírováním je v takovém případě spotřebován při hledání a odstraňování problémů v účetnictví. Z toho důvodu doporučujeme kopírovat jen jednoduché, často se opakující doklady.

  • Doklady, které obsahují skladové položky s evidencí výrobních čísel, nelze kopírovat.

  • Nedoporučujeme kopírovat doklady z jiného než aktuálního účetního období.

Stejným způsobem jako doklady je možné kopírovat i položky dokladů. Pro kopírování položek dokladů platí stejná rizika.

Související:

Našli jste odpověď?