Majetek

Prostřednictvím tohoto modulu můžete evidovat veškeré druhy majetku, např. drobný, hmotný/nehmotný, dlouhodobý/krátkodobý. Lze také prohlížet a tisknout kartu dlouhodobého majetku s přehledem, jak byl majetek v jednotlivých letech odpisován účetně i daňově.

Poznámka: Lze evidovat i leasingový majetek – u typu leasingu zadáte základní parametry leasingu a na formuláři Leasing tvoříte leasingový plán a seznam daňových nákladů, poté systém vygeneruje Ostatní závazky v modulu Účetnictví pro aktuální účetní období. Při uzavření období dojde ke generaci závazků do dalšího účetního období.


Dlouhodobý, drobný a neodepisovaný majetek:
Modul vede evidenci drobného, hmotného i nehmotného dlouhodobého a leasingového majetku a provádět jeho odpisování v souladu se zákonem. Dlouhodobý majetek se dále označuje zkratkou IM.

Modul umožňuje výpočet odpisů IM ve dvou režimech:

Účetní (ekonomické) odpisy:

Výši odpisu si volíte podle vašich potřeb a zkušeností. U účetních odpisů máte možnost vypočítat jejich roční i měsíční výši. Účetní odpisy můžete nahrávat do účetnictví každý měsíc, každé dva měsíce, čtvrtletně, pololetně nebo jednou ročně. Odpisy by měly odrážet reálnou situaci ve vaší firmě. Výši účetních odpisů můžete volit pro každý rok jinou.

Daňové odpisy:

Daňové odpisy jsou dány odpisovou skupinou, do které je IM zařazen. Přehled těchto skupin najdete ve funkci Odpisové skupiny.

Ke každému majetku je veden odpisový plán pro celou dobu odpisování. Tato vlastnost umožňuje prohlížet a tisknout kartu IM s přehledem, jak byl IM v jednotlivých letech odpisován účetně i daňově.

Leasingový majetek:

Další evidencí modulu je leasingový majetek. U typu leasingu zadáte základní parametry leasingu a v seznamu Leasing tvoříte leasingový plán a seznam daňových nákladů. Po definici leasingového plánu program vygeneruje ostatní závazky v modulu účetnictví pro aktuální účetní období. Při uzavření období dojde ke generaci závazků do dalšího účetního období.

Našli jste odpověď?