Je dostupným uživatelům s většinou standardních uživatelských rolí s výjimkou rolí skladník, skladník s pokladnou a obchodník. Přehled je omezen na firmy s účetnictvím (pro daňovou evidenci není dostupný).

Poznámka: Analytický přehled je součástí aplikace a není možné jej upravovat. Pokud se vám líbí, ale chcete jej upravit, vytvořte ve správě přehledů jeho kopii a tu upravte libovolně podle svých požadavků.

Obsažené komponenty

Období

Standardní komponenta určující období komponent grafů.

Aktiva

Komponenta se sloupcovým grafem zobrazujícím aktiva rozdělená na peníze, investice, zásoby, obchodní a ostatní pohledávky pro jednotlivé intervaly v určeném období. Intervaly je možné změnit.Při zaškrtnutí políčka

Porovnej s předchozím rokem se zobrazí hodnoty předešlého roku, při najetí kurzorem myši na složku se navíc zobrazuje meziroční rozdíl.

Pasiva

Komponenta s grafem zobrazujícím pasiva rozdělená na vlastní kapitál, úvěry, obchodní a ostatní závazky pro jednotlivé intervaly v určeném období. Intervaly je možné změnit.

Při zaškrtnutí políčka Porovnej s předchozím rokem se zobrazí hodnoty předešlého roku, při najetí kurzorem myši na složku se navíc zobrazuje meziroční rozdíl.

Výnosy a náklady

Komponenta s grafem zobrazující výnosy a náklady pro jednotlivé intervaly v určeném období s detailním rozdělením na jednotlivé účty 5xx a 6xx. Intervaly je možné změnit.

Tipy pro lepší orientaci:

  • Při najetí kurzorem myši na složku sloupce grafu se zobrazí určení prvku a číselná hodnota vyjadřovaná prvkem.

  • Při následném přejetí kurzorem do blízkosti sousedního sloupce (ale nikoliv na něj) se zobrazí informace o složce stejného typu sousedního sloupce.

  • Při najetí kurzorem myši na popis či příslušný barevný čtvereček v legendě grafu se zvýrazní všechny odpovídající složky jednotlivých sloupců grafu. Při kliknutí dojde ke skrytí nebo zobrazení příslušné složky ve sloupcích grafů.

Související

Našli jste odpověď?