Zboží – Ceníkové skupiny

Do ceníkových skupin zařazujete vaše odběratele, a to v závislosti na stanoveném způsobu výše slev ke standardním prodejním cenám. Nabízejí se v menu Zboží – Ceník – záložka Cenové úrovně – tlačítko Přidat/odebrat – tlačítko Nový – záložka Ceníkové skupiny.

Upozornění!

"Ceníkové skupiny" je volba, která patří do služby, která rozšiřuje ceník. Lze je používat pouze ve verzi Business, Premium.


Do ceníkových skupin si můžete zařadit své odběratele a tím je rozdělit do skupin v závislosti na stanoveném způsobu výše prodejních cen.

Seznam můžete spustit v modulu "Zboží" pod volbou "Ceníkové skupiny".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření skupiny.Doporučujeme zvolit zkratku tak, aby vyjadřovala vlastnost zadané skupiny. Nemusíte potom přemýšlet, co tato skupina znamená.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka "+" můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka "-" pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky a seznamy. Jedná se o dvě pole a jejich vyplnění není povinné.

Popis - Můžete uvést bližší popis.

Poznámka - Další poznámka k ceníkové skupině.

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

Platí od - Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

Platí do - Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

Záložka "Cenové úrovně"

Záložka se vyplňuje pomocí tlačítka . Zobrazí se dialog pro výběr cenové úrovně.

Pomocí zaškrtávacího pole si vyberete požadovanou cenovou úroveň pro danou ceníkovou skupinu. Do ceníkové skupiny ji přenesete pomocí tlačítka . Zde stanovená tvorba prodejní ceny bude platit pro všechny odběratele, kteří budou zařazeni do dané ceníkové skupiny, tj. kteří budou mít danou ceníkovou skupinu vyplněnou v adresáři v záložce "Upřesnění".

Zkratka - Zkratka názvu dané ceníkové úrovně.

Název - Název dané ceníkové úrovně.

Cenová úroveň je dočasná - Slouží pro zadání slev na určité období, např. sezónní ceny; jeho zaškrtnutím se zpřístupní dvě pole Platnost od data: a Platnost do data:, kde vyplníte odkdy dokdy platí tato úroveň,

  • Platnost od data - Datum, odkdy platí dočasná sleva; pole se zpřístupní zaškrtnutím příznaku cenová úroveň je dočasná.

  • Platnost do data - Datum, dokdy platí dočasná sleva; pole se zpřístupní zaškrtnutím příznaku cenová úroveň je dočasná.

Středisko - Nabízejí se střediska evidovaná v menu Nástroje – Číselníky – Střediska, bez nich se žádný doklad nezaúčtuje.

Záložka "Tvorba cen"

Zaokrouhlení ceny

Sekce slouží k zaokrouhlení prodejní ceny pro danou cenovou úroveň. Podle typu ceny na kartě a zde nastaveného zaokrouhlení se zaokrouhluje prodejní cena pro danou cenovou úroveň. Běžnou prodejní cenu lze zaokrouhlit nahoru na desítky, avšak prodejní cenu pro vybrané skupiny odběratelů a zboží již zaokrouhlovat nelze.

Způsob - Vyberete z možností: nahoru, dolů, matematicky.

Řád - Zvolte z možností: nezaokrouhlovat nebo zaokrouhlit na tisíciny, setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce.

Způsob tvorby prodejní ceny (PC)

Pro vybrané skupiny odběratelů a skupiny zboží lze stanovit samostatné prodejní ceny, které mohou být zcela odlišné od běžných prodejních cen.

Mohou vycházet z platných prodejních cen poskytnutím obchodních slev (rabatu). Tato možnost je určena zejména pro jednání velkoobchodníka s dealerem v případě, že dodavatel určuje prodejní cenu a sjednává se nákupní cena pro dealera. Protože jedinou výchozí cenou je cena prodejní, musí se pro výpočet nákupní ceny pro dealery brát jako základ (100%) cena prodejní. Procentuální hodnota rabatu udává, o kolik bude nákupní cena pro dealera nižší než běžná prodejní cena.

Výpočet = PC-(PC/100*%slevy)

Příklad: dealerovi nabídnete, že výrobek, který prodáváte za 100,- Kč, mu prodáte za 50,- Kč. Dáte mu tedy slevu 50 %.

Uživatel, který pracuje s rabatem v závislosti na nákupních cenách, má možnost vycházet při výpočtu prodejní ceny z nákupní ceny připočtením rabatu. Jedná se o jiný pohled na stejnou strukturu cen.


Výpočet = NC/(100-%rabat)*100

Další variantou je výpočet, při kterém se výchozí cena stane připočtením marže (obchodního cenového rozpětí) nákupní cenou. Stanovuje si ji interně prodejce a dle nákupních cen počítá své prodejní ceny. Procentuální hodnota marže udává, o kolik procent bude jeho prodejní cena vyšší než nákupní cena. Může mít i záporné hodnoty (prodej se ztrátou), a to maximálně do výše -100 %.

Výpočet = NC *(%marže+100)/100

Příklad: koupíte výrobek za 50,- Kč a prodáte jej za 100,- Kč, tedy se ziskem stejným jako vaše nákupní cena, marže je tedy 100 %.

Výchozí cena – pro výpočet základní prodejní ceny pro vybranou skupinu zboží a skupinu firem; zvolte z následujících možností:

nákupní cena – způsob výpočtu vychází z nákupní ceny bez DPH; jako Způsob výpočtu pak můžete vybrat z možností marže a rabat,

prodejní cena – automaticky se nevypočítává u zboží zařazeného do této skupiny, ale samostatně přímo u každého zboží; tento způsob se používá u služeb, poplatků apod.

Způsob výpočtu - Je-li v poli Výchozí cena nastavena hodnota Nákupní cena, pak se v tomto poli nabízejí 2 možností: marže nebo rabat; pokud je v poli Výchozí cena nastavena hodnota Prodejní cena, pak se v tomto poli nabízí hodnota sleva,

%Udává procento v závislosti na způsobu výpočtu, např. procento marže, rabatu, slevy.

Záložka "Vybrané skupiny"

Pro všechny skupiny zboží - Cenová úroveň se týká všech skupin zboží.

Neaplikovat slevu z dokladu

Platí pro všechny firmy

Záložka "Texty"

Popis - Bližší charakteristika cenové úrovně.

Poznámka - Další poznámka k cenové úrovni.

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

Platí od - Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

Platí do - Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

Záložka "Ceníky"

Záložka "Skupiny zboží"

Kliknutím na tlačítko Přidat/odebrat budete přepnuti do menu Zboží – Skupiny zboží a materiálu. Vyberte danou skupinu zboží a volbu potvrďte tlačítkem OK.

Záložka "Adresář"

Kliknutím na tlačítko Přidat/odebrat budete přepnuti do menu Obchodní partneři – Adresy firem. Vyberte danou firmu a volbu potvrďte tlačítkem OK.

Záložka "Ceníkové skupiny"

Kliknutím na tlačítko Přidat/odebrat budete přepnuti do menu Zboží – Ceníkové skupiny. Vyberte danou ceníkovou skupinu a volbu potvrďte tlačítkem OK.

Našli jste odpověď?