Nabídka Průvodce nastavením firmy popisuje sled kroků a způsob nastavení parametrů programu nutné pro správnou funkčnost a provázanost systému.

Kapitola Obecné vlastnosti dokladu vám podrobně popíše společné vlastnosti všech dokladů ve Flexi.

Díky jednotnosti návrhu všech dokladů budeme v účetnictví pro jednoduchost popisovat interní doklady, ostatní pohledávky a ostatní závazky jako účetní doklady.

V první řadě je nutné vyplnit potřebné číselníky než vystavíte první Účetní doklad. Pokročilejší uživatel může aktualizovat číselníky během tvorby účetních.

Nejprve musíte nadefinovat číselné dokladové řady účetních dokladů.

Poté je nutné rozšířit standardní typy účetních dokladů a doplnit je údaji o jejich zaúčtování, zařazení do formuláře DPH. Využití typu účetního dokladu vám umožní předdefinovat řadu parametrů, které pak již nemusíte zadávat.

Je nutné rozšířit základní účetní rozvrh firmy a definovat seznam středisek.

Po naplnění těchto číselníků můžete přistoupit ke tvorbě účetního dokladu.

Datum účtování dokladu musí spadat do účetním období nastaveným při spuštění programu.

Správně vyplněné doklady jsou po jejich uložení automaticky zaúčtovány.

Chybí-li na dokladu některý z údajů nutný pro zaúčtování, dokladu je uložen s tím, že pole "zaúčtováno" má hodnotu „NE“

Druhým důležitým krokem je nastavení počátečních stavů účtů.

Pokud přecházíte na Flexi z jiného účetního systému, budete potřebovat nastavit počáteční stavy účtů.

Doporučený postup je založit předchozí účetní období a zde pomocí interních dokladů vložit pohyb, který odpovídá počátečnímu stavu.


Následně proveďte uzávěrku tohoto období a počáteční stavy se promítnou do nového období.

POZOR!

V případě zadání počátečních stavů v aktuálním účetním období (ne předcházejícím) se tyto počáteční zůstatky promítnou do obratu v daném měsíci.

Našli jste odpověď?