Nabídka průvodce nastavením firmy popisuje sled kroků a způsob nastavení parametrů programu, které jsou nutné pro správnou funkčnost a provázanost systému. Kapitola obecné vlastnosti dokladu vám podrobně popíše společné vlastnosti všech dokladů v ABRA Flexi.

V první řadě je nutné vyplnit potřebné číselníky než vystavíte první fakturu. Pokročilejší uživatel může aktualizovat číselníky během tvorby dokladu.

Nejprve musíte definovat číselné dokladové řady faktur.


Poté je nutné rozšířit standardní typy faktur a doplnit je údaji o jejich zaúčtování, zařazení do formuláře DPH, zaokrouhlování atd. Využití typu faktury vám umožní předdefinovat řadu parametrů, které pak již nemusíte zadávat.

Předpokladem je, že v účetnictví byl již vytvořen účetní rozvrh firmy.

Věnujte pozornost také skupinám zboží a vytvoření dobře organizovaného ceníku.

Adresář a skupiny firem můžete průběžně aktualizovat při tvorbě faktury.

Po naplnění těchto číselníků můžete přistoupit ke tvorbě dokladu (Nabídka "+Vydat/přijmout fakturu" nebo "Vydané/přijaté faktury").

Datum účtování dokladu musí spadat do účetního období nastaveného při spuštění programu.

Po zadání hlavičky dojde naplnění vlastního obsahu dokladu, tj. k zadání položek.

Hotový doklad lze kdykoliv změnit, není-li již uhrazen. Můžete změnit jak hlavičku dokladu, tak i její obsah.

Modul pracuje se zálohovými fakturami i s zálohovými daňovými doklady. Vystavíte zálohu, po jejím uhrazení v bance nebo pokladně můžete automaticky vygenerovat zálohový daňový doklad stiskem jediného tlačítka u dokladu úhrady.

Na závěr účetního období program provede přecenění faktur v měně. Tak jak je doklad jednotlivými funkcemi modulu postupně zpracováván, mění se i její stav. Vlastní úhrada faktur se provádí v modulu BANKA, POKLADNA nebo INTERNÍ DOKLADY. Tyto moduly převádějí faktury do stavu UHRAZENA nebo ČÁSTEČNĚ UHRAZENA. Popis párování společný pro banku, pokladnu a interní doklady.

V libovolném období si můžete prohlížet knihu faktur, výkaz DPH a saldo odběratelů/dodavatelů. Doklady si můžete také prohlížet a tisknout dle mnoha volitelných kritérií, které si můžete předem připravit.

Správně vyplněné doklady jsou po jejich uložení automaticky zaúčtovány.

Chybí-li na dokladu některý z údajů nutný pro zaúčtování, doklad je uložen s tím, že pole "zaúčtováno" má hodnotu „NE“.

Našli jste odpověď?