Tento dialog řeší dvě volby, které na sebe úzce navazují. Jednotlivé položky ceníku lze rozdělit v závislosti na způsobu účtování do různých skupin zboží. Toto rozdělení podstatně ulehčí tvorbu dokladů a jejich účtování.

Otevřít skupiny zboží

Každá položka ceníku musí být zařazena do určité skupiny zboží, materiálu nebo služeb. Ke každé skupině lze přednastavit účet pro vydané faktury, přijaté faktury, pro příjem na sklad a pro výdej ze skladu, které se pak automaticky přenáší do položek těchto dokladů. Jedná se o důležité údaje, které vám podstatně ulehčí tvorbu dokladů a jejich účtování.

Můžete je doplnit kdykoliv v postranní navigaci modul "Zboží" – na pracovní ploše nebo v nabídce "Zboží" -> skupiny zboží a materiálu.

Bližší informace o skupinách zboží naleznete na stránce Skupiny zboží.

Otevřít ceník

Je to vlastně seznam založených skladových karet . Slouží k evidenci zboží, materiálu, služeb, příp. výrobků a jejich cen, zde se nastavuje rozdělení do jednotlivých skladů, v závislosti na účetnictví se zboží zařazuje do skupin. V ceníku se evidují výrobní čísla, uvádí se zde i případná rezervace.

ABRA Flexi podporuje import dat uložených ve formátu Microsoft Excel (XLS). Tímto způsobem můžete snadno importovat položky ceníku exportovaná z jiného programu či vámi vytvořená data.

Můžete ho doplnit kdykoliv při aktualizaci dokladů (příjemky, výdejky, položky faktur, položky pokladních dokladů) nebo v postranní navigaci modul "Zboží" -> ceník nebo v nabídce "Zboží" -> ceník.

Bližší informace o ceníku naleznete na stránce Ceník.

Tlačítko "Předchozí" vás vrátí do předcházejícího dialogu.

Tlačítko "Další" vás posune do dalšího kroku průvodce nastavením firmy.

Pokud potvrdíte tlačítko "Zrušit", zrušíte celé nastavení firmy a jste na počátku zakládání nové firmy.

Související

Našli jste odpověď?