Účetní deník

Účetní deník je hlavní knihou pro vedení účetnictví, je to pohled na položky všech účetních dokladů, odpisy majetku, splátkového kalendáře a daňových nákladů leasingu. Pohled je definován jako rozdělení položky (obsahuje zaúčtování základu a DPH) na část základu a část DPH.

Definice výběru položek deníku

Účetní deník naleznete v horní navigaci modulu „Účetnictví“, kliknete na položku „Účetní výstupy“ a vyberete ze seznamu „Účetní deník“. Po kliknutí se spustí „Průvodce tvorbou účetního deníku“, ve kterém můžete specifikovat parametry účetního deníku.

Zadáváním těchto specifikací vyfiltrujete požadované údaje. Žádný údaj není povinné vyplnit, zpracují se pouze ty parametry, které zadáte.

Datum účtování od-do

Požadovaná data účtování můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka kalendáře.

Datum vystavení dokladu od-do

Požadovaná data vystavení dokladu můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka kalendáře.

Datum zdanitelného plnění od-do

Požadovaná data zdanitelného plnění můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka kalendáře.

OK účtováno

V tomto poli vybere, zda chcete zobrazit položky, které již byly zaúčtovány či nikoli. Samozřejmě můžete nechat pole prázdné a zobrazit všechny položky.

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka "Další".

Zde můžete zadat účty, případně jejich rozsah, oddělené čárkou.

Účty má dáti

Účty dal

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka "Výběr" je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka "OK" se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Pomocí šipek můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka "Další".

Vybrané moduly

Pomocí seznamu můžete vybrat moduly, kterých se má účetní deník týkat.

Vybraná střediska

Pomocí seznamu můžete vybrat střediska, kterých se má účetní deník týkat.

Částka od-do

Zde můžete zvolit rozsah částek v Kč, které má účetní deník obsahovat.

Částka v měně od-do

Zde můžete zvolit rozsah částek v cizí měně, které má účetní deník obsahovat.

Popis

Položky můžete filtrovat i podle popisů, je třeba dávat si pozor na interpunkci, velká a malá písmena.

Vybrané zakázky

Pomocí seznamu můžete vybrat zakázky, kterých se má účetní deník týkat.

Vybrané firmy

Pomocí seznamu můžete vybrat firmy, kterých se má účetní deník týkat.

Činnosti

Pomocí seznamu můžete vybrat činnosti, kterých se má účetní deník týkat.

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka "Dokončit".

Seznam polí účetního deníku

Účetní deník obsahuje následující pole, která jsou rozdělena na dvě skupiny a to na základní výstup a rozšířený výstup. Toto rozdělení slouží pro řízení tisku.

Základní výstup

Tato pole jsou určena pro tisk účetního deníku.

 • Modul

 • Název modulu

 • Stav zaúčtování

 • Interní číslo dokladu

 • Variabilní symbol

 • Částka v Kč

 • Účet MD

 • Účet DAL

 • Datum zaúčtování

 • Činnost

 • Středisko

 • Zakázka

 • Popis

 • Název firmy

Rozšířený výstup

Tato pole lze tisknout po zaškrtnutí příznaku "Rozšířená verze tiskové sestavy".

 • Párovací symbol

 • Stát DPH

 • Datum zdanitelného plnění

 • Stav dokladu

 • Měna

 • Kurz

 • Částka v měně

 • Datum vystavení dokladu

 • Datum splatnosti

 • Datum úhrady

 • Řádky DPH

 • Stav dokladu

 • Odpočet zálohy

 • Hodnota DPH

 • Firma

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

 • Jazyk reportu

 • Přístupné sestavy

Účetní deník

 • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav

Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

Našli jste odpověď?