Podklady pro přiznání DPH

Podklady pro DPH je výstup, který plní legislativní povinnost a zároveň pomáhá uživateli najít nesrovnalosti.

Definice výběru podkladů pro DPH

Podklady pro DPH naleznete na pracovní ploše modulu „Účetnictví“ v seznamu „Účetní výstupy“. Po kliknutí na „Podklady DPH“ se otevře průvodce, který vám umožní specifikovat výběr.

Datum účtování od-do

Požadovaná data účtování můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka kalendáře.

Datum zdanitelného plnění od-do

Požadovaná data zdanitelného plnění můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka kalendáře.

Vybrané moduly

Pomocí seznamu můžete vybrat moduly, které mají být při přípravě podkladů pro DPH zohledněny.

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka "Další.

Účty základu má dáti

Účty základu dal

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka "Další".

Účty daně má dáti

Účty daně dal

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka "Další".

Předpisy zaúčtování

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka "Další".

Částka základu od-do

Částka DPH od-do

Vybrané státy DPH

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka "Další".

Sazba DPH

Typ plnění DPH

Vybrané řádky DPH

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka "Další".

Vybraná střediska

Vybrané firmy

Popis

OK zaúčtováno

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka "Dokončit".

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka "Výběr" je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka "OK" se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Pomocí šipek můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Seznam polí podkladů DPH

Podklady DPH obsahují následující pole, která jsou rozdělena na dvě skupiny a to na základní výstup a rozšířený výstup. Toto rozdělení slouží pro řízení tisku.

Základní výstup

 • Modul

 • Datum zdanitelného plnění

 • Stát DPH

 • Řádky DPH

 • Hodnota DPH

 • Základ (Kč)

 • DPH (Kč)

 • Základ (měna)

 • DPH (měna)

 • Datum zaúčtování

 • Datum vystavení dokladu

 • Interní číslo dokladu

 • Středisko

 • Firma

 • DIČ

Rozšířený výstup

 • Má dáti základu

 • Dal základu

 • Má dáti DPH

 • Dal DPH

Pozn: Pro kontrolu bez tisku doporučujeme do seznamu přidat sloupce s rozdíly.

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

 • Jazyk reportu

 • Přístupné sestavy

Pohyby na účtech

Pohyby na účtech – Inventura

 • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav

Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

Našli jste odpověď?