Předpisy zaúčtování pro účetnictví

Účetnictví – Předpisy zaúčtování

Všeobecné informace o předpisech zaúčtování najdete v samostatné kapitole "Předpisy zaúčtování".

Předpisy zaúčtování je nutné nastavit, než začnete vystavovat jakýkoliv doklad. Obsahují formulář:

Předpisy zaúčtování – interní doklady

Účetnictví – Předpisy zaúčtování – Předpisy zaúčtování – interní doklady

Hodnoty v něm zaevidované se pak nabízejí v menu Účetnictví – Interní doklady (záložka Specifikace – pole Předpis zaúčtování).

Předpisy zaúčtování – ostatní pohledávky

Účetnictví – Předpisy zaúčtování – Předpisy zaúčtování – ostatní pohledávky

Hodnoty v něm zaevidované se pak nabízejí v menu Účetnictví – Ostatní pohledávky (záložka Specifikace – pole Předpis zaúčtování).

Předpisy zaúčtování – ostatní závazky

Účetnictví – Předpisy zaúčtování – Předpisy zaúčtování – ostatní závazky

Hodnoty v něm zaevidované se pak nabízejí v menu Účetnictví – Ostatní závazky (záložka Specifikace – pole Předpis zaúčtování).

V této kapitole budeme řešit ten předpis zaúčtování, který se týká modulu "Účetnictví", tj. v záložce "Zákl. informace" má označeno viditelnost v modulech

 • Ost.zúčt.vztahy: pohledávky

 • Ost.zúčt.vztahy: závazky

 • Interní doklady

Pod horní lištou je pak přednastaveno "Ost. pohledávky", "Ost. závazky", "Interní doklady", proto jsou pak vidět jen vybrané předpisy zaúčtování.


Použití

 • Předpis zaúčtování-ostatní pohledávky se využívá v modulu "Účetnictví" při vyplňování formuláře "Typy ostatních pohledávek" v záložce v "Účtování". Tam je také nastaven účet MD, proto se v tomto předpise zaúčtování vyplňují pouze protiúčty pro příjem [Dal].
  Tento předpis zaúčtování je dostupný i při pořizování jednotlivých ostatních pohledávek, a to v hlavičce dokladu v záložce "Specifikace dokladu" i v položkách dokladu v záložce "Hlavní", kde můžete předem nastavené účtování změnit.

 • Předpis zaúčtování-ostatní závazky se využívá v modulu "Účetnictví" při vyplňování formuláře "Typy ostatních závazků" v záložce v "Účtování". Tam je také nastaven účet Dal, proto se v tomto předpise zaúčtování vyplňují pouze protiúčty pro výdej [MD].
  Tento předpis zaúčtování je dostupný i při pořizování jednotlivých ostatních závazků, a to v hlavičce dokladu v záložce "Specifikace dokladu" i v položkách dokladu v záložce "Hlavní", kde můžete předem nastavené účtování změnit.

 • Předpis zaúčtování-interní doklady se využívá v modulu "Účetnictví" při vyplňování formuláře "Typy interních dokladů" v záložce v "Účtování".
  Tento předpis zaúčtování je dostupný i při pořizování jednotlivých interních dokladů, a to v záložce "Specifikace dokladu", kde můžete předem nastavené účtování změnit.

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však zkontrolovat a upravit, příp. doplnit dle vlastních požadavků.

Záložka "Zákl. informace"

Viditelnost v modulech

Po vyplnění zkratky a názvu v hlavním panelu vyberte nejdříve v pravé části "Viditelnost v modulech", pro který typ dokladu chcete vytvořit předpis zaúčtování. Zaškrtnutím daného příznaku definujete, v jakých modulech a jeho dokladech chcete předpis zaúčtování používat.

Lze mít stejný předpis zaúčtování např. pro banku i pokladnu. Výjimku tvoří interní doklady – pokud u nich zaškrtnete příznak, zneaktivní se zaškrtávání ostatních modulů a naopak. Důvodem je, že u interních dokladů se vyplňují účty MD a Dal.

Moduly, ve kterých lze zaškrtnout viditelnost:

 • Faktury – vydané, přijaté,

 • Ostatní zúčtovací vztahy – pohledávky, závazky,

 • Banka – příjem, výdej,

 • Pokladna – příjem, výdej,

 • Sklad – příjem, výdej,

 • Interní doklady.

Provázání s nastavením účtů:

 • Označíte-li v řádce "Ost. zúčt. vztahy" pohledávky, máte povinnost vyplnit v levé části "Nastavení účtů" pole "Účet pro příjem [DAL]". Toto pole můžete vyplnit buď ručně – vkládáním určitého účtu nebo výběrem pomocí lupy.

 • Označíte-li v řádce "Ost. zúčt. vztahy" závazky, máte povinnost vyplnit v levé části "Nastavení účtů" pole "Účet pro výdej [MD]". Toto pole můžete vyplnit buď ručně – vkládáním určitého účtu nebo výběrem pomocí lupy.

 • Označíte-li v řádce "Interní doklady" , máte povinnost vyplnit v levé části "Nastavení účtů" pole "Účet MD" a "Účet Dal". Tato pole můžete vyplnit buď ručně – vkládáním určitého účtu nebo výběrem pomocí lupy.

Nastavení účtů

Účet pro výdej (MD)

Účet pro příjem (DAL)

DPH snížená

V České republice 15 % od roku 2013.

DPH 2. snížená

V České republice 10 % od roku 2015.

DPH základní

V České republice 21 % od roku 2013.

Pokud je účtovaná firma plátcem DPH, je vhodné mít vyplněny účty pro DPH v základní sazbě a DPH ve snížených sazbách. Účty se pak automaticky přenáší do vytvořených dokladů, což zjednoduší účtování položek daně z přidané hodnoty.

Kód plnění pro DPH

Pokud vyplníte kód plnění pro DPH, bude se i tento údaj přenášet do vytvořených dokladů.

Záložka "Texty"

Popis

Bližší charakteristika předpisu zaúčtování.

Poznámka

Další poznámka k předpisu zaúčtování. Poznámka slouží pouze pro vaší informaci, netiskne se na žádný doklad.

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy. Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od

Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí rolovacího seznamu ze seznamu účetních období.

Platí do

Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí rolovacího seznamu ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Našli jste odpověď?