Hromadné změny

Upozornění: Funkce hromadných změn je funkcí dostupnou pro licenci Business a vyšší.

Z mnoha různých důvodů může vyvstat potřeba změnit více položek současně, neboť změna po jednotlivých záznamech by byla pomalá. Flexi pro takové případy nabízí funkci hromadné změny záznamů, která je dostupná pro adresář, ceník, majetek a omezeně pro doklady (položky faktur, objednávek a skladových dokladů). Hromadně lze změnit všechny zobrazené položky nebo pouze ručně vybrané položky. U hromadných změn všech zobrazených položek je možné aplikováním požadovaného filtru zobrazované položky vhodně omezit. Před hromadnou změnou pouze vybraných položek je nezbytné nejprve položky zvolit zaškrtnutím zaškrtávacího pole, které se nachází na začátku každého řádku.

V nástrojové lište přehledu záznamů je přítomné tlačítko "Hromadné změny", které nabízí možnost zvolit:

  • Vše zobrazené

  • Pouze vybrané

Po zvolení rozsahu změn se otevře Průvodce hromadnými změnami.

V průvodci vyberte nejprve pole, které chcete měnit, a následně zadejte jeho novou hodnotu. Změnu potvrďte tlačítkem a změna se začne následně promítat do jednotlivých položek. Zadaná hodnota pole nemusí být přijatelná u některého ze záznamů v kombinaci s jinými již uloženými hodnotami; v takovém případě budete upozorněni chybovým hlášením.

Upozornění: Provedené změny nelze hromadně vrátit zpět, používejte tedy tuto funkci s rozvahou.

Našli jste odpověď?