Soupis nákladů a výnosů

Soupis nákladů a výnosů obsahuje seznam výsledovkových účtů v přehledném rozdělení podle účtů a měsíců, naleznete ho v seznamu účetních výstupů modulu Účetnictví.

Tvorba soupisu nákladů a výnosů

Po kliknutí na volbu „Soupis nákladů a výnosů“ se otevře průvodce, ve kterém zvolíte parametry zobrazení soupisu.

Účetní období

Zvolte pomocí rozbalovacího seznamu.

Účty

Daňové i nedaňové/Jen daňové/Jen nedaňové

Pomocí tlačítka "Výběr", můžete zadat účty, případně jejich rozsah, oddělené čárkou.

Pokud chcete doplnit další specifikace pokračujte tlačítkem "Další", pokud si přejete průvodce dokončit, stiskněte tlačítko "Dokončit".

Zde můžete vybrat střediska, měny, činnosti, kterých se má soupis aktiv a pasiv týkat.

Vybraná střediska

Činnosti

Měny

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka "Dokončit".

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka "Výběr" je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka "OK" se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Tlačítky "šipek" můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy

  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav

Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

Pdf

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

Našli jste odpověď?