V případě, že je v nastavení firmy povolené generování požadavků na výdej, tak lze pomocí REST API volat službu Aktualizace skladových požadavků na výdej.

Způsob volání

Lze využít HTTP metodu: PUT nebo POST.

Služba je dostupná na adrese: /c/{firma}/sklad/aktualizace-pozadavku, kde {firma} je databázový idenfitikátor firmy.

Jsou podporovány výstupní formáty: XML nebo JSON.

Parametry

Služba neočekává parametry.

Výsledek

Pro rozpoznání, zda byla služba vykonána úspěšně, lze kontrolovat HTTP status odpovědi nebo vlastnost success v získaném dokumentu.

Úspěšné volání

V případě úspěšného vykonání služby je vracen HTTP status 200 a dokument odpovídající požadovanému formátu:

XML

<winstrom version="1.0">  <success>true</success> </winstrom>

JSON

{  "winstrom": {   "@version": "1.0",   "success": "true"  } }

Neúspěšné volání

HTTP status odpovědi je 4xx nebo 5xx. A například v případě, že firma nemá povolené generování požadavků na výdej, získáme výsledný dokument:

XML

<winstrom version="1.0">  <success>false</success>  <message>Není povoleno generování požadavků na výdej.</message> </winstrom>

JSON

{   "winstrom": {   "@version": "1.0",   "success": "false",   "message": "Není povoleno generování požadavků na výdej."  } }

Ukázky volání

 • PUT /c/demo/sklad/aktualizace-pozadavku.xml
 • PUT /c/demo/sklad/aktualizace-pozadavku.json
 • PUT /c/demo/sklad/aktualizace-pozadavku (s hlavičkou Accept: application/xml nebo Accept: application/json)
 • POST /c/demo/sklad/aktualizace-pozadavku.xml
 • POST /c/demo/sklad/aktualizace-pozadavku.json
 • POST /c/demo/sklad/aktualizace-pozadavku (s hlavičkou Accept: application/xml nebo Accept: application/json)
Našli jste odpověď?