Skip to main content
Moje spoločnosti

Ako môžem zmeniť spoločnosť, ktorej sa účtujem vo webovej aplikácii

Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

V rámci Abra Flexi máte možnosť prepínať medzi viacerými svojimi spoločnosťami. Ak chcete zmeniť spoločnosť, pre ktorú práve používate aplikáciu, kliknite na ikonu svojho profilu a vyberte položku Moje spoločnosti.
Zobrazí sa zoznam všetkých spoločností pod vaším účtom. V pravom dolnom rohu máte možnosť pridať novú spoločnosť a vedľa názvu spoločnosti máte možnosť upraviť alebo odstrániť spoločnosť.
Ak chcete zmeniť spoločnosť, stačí kliknúť na názov spoločnosti, s ktorou chcete pokračovať v práci.

Did this answer your question?