Skip to main content
Výber z číselníkov

Dials vo webovej aplikácii

Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Pri vypĺňaní formulára sa často stretávate s výberom hodnôt z číselníkov. Na získanie požadovanej možnosti môžete použiť niekoľko metód.

Jednou z nich je výber hodnoty z číselníka z celého zoznamu kliknutím na šípku vedľa prázdneho poľa.

Ďalšou možnosťou je začať zadávať meno do príslušného poľa a aplikácia vám postupne ponúkne užší zoznam možností.

Poslednou možnosťou je podrobné vyhľadávanie, pri ktorom sa otvorí nové okno so všetkými vyhľadávanými a filtrovateľnými hodnotami v číselníku.

Did this answer your question?