32bit Windows server 2003 -> 64bit R2

Upgrade 32bit Windows server 2003 na 64bit R2

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Až v prípade 64bit Windows používame 32bit PostgreSQL, takže stačí skopírovať dáta winstrom-data z formulára (C:\winstrom-data)
Pred kopírovaním je potrebné vypnúť Flexi (zastaviť PostgreSQL).
Potom môžete nainštalovať Flexi, ktoré prevezme pôvodné dáta.

V prípade chyby inštalácie:

Pokúste sa uložiť priečinok winstrom-data na miesto s voľnejšími právami, napríklad do Dokumentov. Potom počas inštalácie vyberte cestu k tomuto umiestneniu

Did this answer your question?