Je možné zmeniť názov inštancie len v rámci požiadavky na službu.

Nie je možné zmeniť názov servera flexibee.eu.

Did this answer your question?