Cloud - názov inštancie

Je možné zmeniť názov inštancie v cloude "instance.flexibee.eu" a spolu s ním zmeniť webovú adresu

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Je možné zmeniť názov inštancie len v rámci požiadavky na službu.

Nie je možné zmeniť názov servera flexibee.eu.

Did this answer your question?