Reverse charge v rámci EÚ

Ako zadávať faktúru v režime reverse charge v rámci EÚ?

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Vydaná faktúra

  • u položiek sa používa sadzba DPH 0%

  • riadky DPH sa prepisujú podľa predpisu zaúčtovania (tovar – riadok 20, služba – riadok 21)

  • predpis zaúčtovania musí obsahovať kód plnenia pre DPH

  • riadok KH – bez vplyvu na KH

  • podmienkou je, že Odberateľa máme uvedeného v adresári firiem s vyplneným štátom a zaškrtnuté pole Platca DPH

Prijatá faktúra

  • na položkách sa uvádza príslušná sadzba DPH (vyčísli sa tak suma DPH, ale SUMA celkom = suma k úhrade je len hodnota základu)

  • riadky DPH sa prepisujú podľa predpisu zaúčtovania (tovar – riadok 03-04,43-44; služba – riadok 05-06, 43-44)

  • predpis zaúčtovania musí obsahovať kód plnenia pre DPH

  • riadky KH A.2

  • podmienkou je, že Dodávateľa máme uvedeného v adresári firiem s vyplneným štátom a zaškrtnuté pole Platca DPH

Text s informáciou, že sa jedná o reverse charge, sa na faktúru neprepisuje automaticky. Je nutné doplniť si ho ručne a to do poľa Úvod alebo Záver. Buď na dané faktúre alebo na Type dokladu.

Did this answer your question?