Daňovo identifikovaná osoba

Podporuje Flexi daňovo identifikovanú osobu

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

ABRA Flexi nepodporuje daňovo identifikovanú osobu.

Ak je spoločnosť neplatiteľom dane, musí mať túto možnosť zaškrtnutú v nastaveniach. Možným spôsobom, ako si uľahčiť prácu pri vystavovaní daňového priznania k DPH pre identifikovanú osobu, je založiť si ako platiteľa dane fiktívnu spoločnosť, zadať potrebné doklady, vygenerovať daňové priznanie k DPH a po jeho načítaní v EPO ho opraviť.

Vy potom zaplatíte DPH od spoločnosti, ktorá nie je platiteľom dane, a zaúčtujete vrátenie dane. Je potrebné zadať faktúru položkovite a na položke v záložke Účtovanie/Úpravy môžete opraviť zaúčtovanie Malo by dať DPH, Dal DPH.

Did this answer your question?