To sa môže stať, ak boli počiatočné stavy zadané prostredníctvom dokladov v predchádzajúcom období a na dokladoch súčasne používate rôzne činnosti, meny alebo strediská.

Did this answer your question?