All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: účtovníctvo
Správa o počiatočných stavoch účtov - jeden účet je rozdelený do viacerých riadkov
Správa o počiatočných stavoch účtov - jeden účet je rozdelený do viacerých riadkov

Správa o počiatočných stavoch účtov - prečo je jeden účet rozdelený do viacerých riadkov

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

To sa môže stať, ak boli počiatočné stavy zadané prostredníctvom dokladov v predchádzajúcom období a na dokladoch súčasne používate rôzne činnosti, meny alebo strediská.

Did this answer your question?