Nenulový zostatok na účte 431001

Ako vyrovnať zostatok na účte 431001

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pri spustení inicializácie ďalšieho účtovného obdobia mi systém hlási, že na účte 431001 je nenulový zostatok. Za toto obdobie sme však v strate, ako máme vyrovnať účet?

Stratu z účtu 431 je potrebné preúčtovať interným dokladom na príslušný účet v závislosti od toho, či bola strata nejakým spôsobom vysporiadaná (napr. účet 429 - Neuhradená strata z minulých rokov). Účet 431 nesmie mať na konci obdobia zostatok.

Did this answer your question?