Prijali sme tovar na sklad, ale ceny v prijímači boli nesprávne.

Existujú 3 možné riešenia.

1. Zmeňte ceny v prijímači a pridajte ďalšiu položku na porovnanie ceny pôvodnej prijatej faktúry

2. Zadajte účtenku s nulovým množstvom a cenou zodpovedajúcou rozdielu medzi správnou a nesprávnou cenou

3. nad príjemkou priraďte vedľajšie náklady na sklad (nemá vplyv na hodnotu prijatej faktúry, ale porovnáva nákupné ceny)

Did this answer your question?