Ak máme pre cenníkovú položku EAN a je uvedený aj na prijatej faktúre ISDOC, systém automaticky vystaví skladový doklad.

Ak máme viac ako jeden možný sklad na sklade pre danú položku, systém Flexi nás požiada o výber jedného z nich už v sprievodcovi importom.

Did this answer your question?