Import ISDOC - naskladnenie tovaru

Ako zabezpečím, aby sa pri importe faktúry z ISDOC tovar zároveň naskladnil

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak máme pre cenníkovú položku EAN a je uvedený aj na prijatej faktúre ISDOC, systém automaticky vystaví skladový doklad.

Ak máme viac ako jeden možný sklad na sklade pre danú položku, systém Flexi nás požiada o výber jedného z nich už v sprievodcovi importom.

Did this answer your question?