Vytvorenie účtenky -> Vystavenie faktúry (ceny ručne) -> Úprava predajnej ceny podľa potreby -> Služby -> Vytvorenie pokladničného dokladu (Doklad s mínusovou sumou).

Did this answer your question?