To môže nastať, ak je dátum začiatku v minulosti a položka bola presunutá po tomto dátume.

Inventúra odráža stav programu k dátumu začatia, ak došlo k pohybom na sklade po dátume začatia, tieto pohyby sa nezobrazia a je potrebné zmeniť dátum začatia (potom uložiť inventúru a aktualizovať stav), aby sa zahrnuli, alebo je potrebné vytvoriť novú inventúru.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Inventarizačné údaje Flexi

Did this answer your question?