V súčasnosti neexistuje možnosť vypnúť automatický prepočet kurzových rozdielov.

Did this answer your question?