Kontrolujte, či je dátum začiatku inventúry starší ako dátum pohybov na skladových kartách položky.

Ak je zadaný neskorší dátum ako pohyby na skladových kartách, položky sa samozrejme načítajú do zásoby so správnym množstvom.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Podrobný popis zásob vo Flexi

Did this answer your question?