Viac skladov na jednom výdajnom mieste

Môže byť na jednom výdajnom mieste použitých viac skladov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ano, ale len vtedy, ak má cenová položka definované umiestnenie na inom sklade, ako je uvedené v hlavičke výdajného miesta.

Did this answer your question?