Poukážky a vouchery

Je možné vo Flexi registrovať a používať poukážky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V systéme Flexi nie je k dispozícii žiadna špeciálna funkcia, ale je možné vykonať nasledovné:

  1. Predaj poukazov

  • Tieto poukazy musia byť zaznamenané v cenníku (ako darčekové poukazy)

  • Po pridaní týchto položiek do faktúry by sa mala faktúra odoslať do EET v poradí

  • Predaje sa na faktúre zadávajú so znamienkom plus

2) Prevzatie poukazu zákazníkom

  • Najprv do faktúry pridáte celú fakturovanú sumu (môže obsahovať 1 alebo viac položiek, môže presiahnuť sumu poukazu)

  • Potom do faktúry pridáte poukaz (cenníkovú položku) s množstvom -1 (na faktúre budete mať sumu - sumu poukazu)

  • Pre uplatnený poukaz sa vytvorí poukaz s mínusom (poukaz sa vráti na sklad)

Did this answer your question?