Pre každé balenie je potrebné vytvoriť samostatný cenník.

Možnosť použiť balenie (Cenník -> Detail výrobku -> Ďalšie špecifikácie -> Balenie) je len vtedy, ak balenie nemá jedinečné interné číslo alebo šaržu, je možné preň zadať len EAN.

Did this answer your question?