All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: tovar
Chyba Intrastatu: Množstvo v dodatočnej mernej jednotke musí byť väčšie ako nula.
Chyba Intrastatu: Množstvo v dodatočnej mernej jednotke musí byť väčšie ako nula.

Intrastat error: Množstvo v doplnkovej mernej jednotke musí byť väčšie ako nula.

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chybu zvyčajne spôsobuje nesprávne nastavenie koeficientu pre MJ na položke cenníka (záložka Instrastat). Ak je nomenklatúrna merná jednotka položky PCE (počet kusov), musí sa vyplniť koeficient pre MJ = 1.

Did this answer your question?